Fotografías

 EXPOSICIÓNS DE 1º DE BACHARELATO
Fotografías realizadas en outubro e novembro do 2011

1.- Exposición virtual sobre planos e angulacións
GPX: Gran Plano Xeral;  PX: Plano Xeral; PA: Plano americano; PM: Plano medio; PP: Primeiro Plano; PPP: Primeirísimo Primeiro plano; PD: Plano detalle; Picado; contrapicado,


2.- Técnicas e parámetros técnicos.
Códigos: 1.Diafragma cerrado/velocidade lenta de obturación: profundidade de campo; 2.-Diafragma aberto/velocidade rápida de obturación: Desenfoque fondo. 3.-Movemento conxelado. 4.-Estelas de movemento. 5.-Teleobxectivo: enfoque crítico; 6.-Gran angular: gran profundidade de campo; 7.-Sensibilidade forzada (ISO). 8.-Iluminación cenital; 9.-Iluminación lateral


3.-Escalas de iconicidade. Tema: "A inxustiza"
Códigos: 1.-Representación non figurativa; 2.-Esquemas arbitrarios; 3.-Esquemas motivados; 4.- Pictogramas; 5.-Representación figurativa non realista; 6.-Pintura realista; 7.- Fotografía en branco e negro; 8.-Fotografia cor; 9.-Hologramas; 10.-Modelo tridimensional a escala

No hay comentarios:

Publicar un comentario